Read manga: Kyuutei Mahou-Shi Kubi Ni Nattande,inaka Ni Kaette Mahou-Ka No Sensei Ni Narimasu