Read manga: Boku Wa Nando Demo, Kimi Ni Hajimete No Koi Wo Suru.